הישיבה התיכונית חורב

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
דוד בנישו ז"ל
אברהם צבי המבורגר ז"ל
אריאל צבי שטריגלר ז"ל