הישיבה התיכונית חורב

צור קשר:

Card Title

ישיבת חורב, רח' הרב בן-ציון אטון 2, סנהדריה המורחבת
ת"ד 45070 ירושלים 

טלפון:
02-5600999  |   4 / 02-5813963 

פקס:
02-5813965