הישיבה התיכונית חורב

 בת הצחוק בתוכחה לפרשת בחוקותי לחץ כאן >>

     החופש והשמיטה - לפרשת בהר לחץ כאן>>

     פרשת המועדים  - לפרשת אמר לחץ כאן>>

    "קדושים תהיו" איך? - לפרשת  קדושים לחץ כאן>>

     החדש הזה לכם לפרשת תזריע מצורע לחץ כאן>>

     בקרובי אקדש - לפרשת שמיני לחץ כאן>>

     הזכרון כביטוי מעשי  - לפרשת צו לחץ כאן>>

     ויקרא אל משה - לפרשת ויקרא לחץ כאן>>

     המשכן והאוהל - לפרשת פקודי לחץ כאן>>

     על המשכן והשבת ב"ויקהל" וב"כי תשא" - לפרשת ויקהל לחץ כאן>>    

    "את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו" 
 - לפרשת כי תישא לחץ כאן>>

     מהאירוסין לנישואים - לפרשת תרומה לחץ כאן>>   

     על משפטים ומלאכים - לפרשת משפטים לחץ כאן>>

     אשרי היודע מקומו - לפרשת יתרו לחץ כאן>>

     קריעת ים סוף סגירת מעגלים - לפרשת בשלח לחץ כאן>>
 
     נס גדול היה שם 
לפרשת בא לחץ כאן>>

     יעקב משה והגאולה  לפרשת וארא לחץ כאן>>

     על הפרשה והסנה - לפרשת שמות לחץ כאן>>
 
     עונש שהוא ברכה - 
לפרשת ויחי לחץ כאן>>

     קבלת אחריות - לפרשת ויגש לחץ כאן>>
   
     החינוך שבחנוכה - 
לפרשת מקץ לחץ כאן>>

     גלגולה של ברכה - לפרשת וישב לחץ כאן>>

     יעקב ועשיו - מפגש סיום מעין הפתיחה - לפרשת וישלח לחץ כאן>>

     מראה הסולם - לפרשת ויצא לחץ כאן>>

     על הבארות וביאוריהם - לפרשת תולדות לחץ כאן>>


    לפרשת חיי שרה לחץ כאן>>

    תפילתו של אברהם אבינו בעקידה - 
לפרשת וירא לחץ כאן>>
 טקסט

רעיונות לפרשת השבוע מאת הרב יצחק דור - תשע"ה