הישיבה התיכונית חורב

תוצאת תמונה עבור אוניברסיטת בר אילן     תואר ראשון בלימודי מזרח התיכון אוניברסיטת בר אילן -
מסלול מיוחד לתלמידי ישיבת חורב

חזון:

ישיבת חורב ירושלים ואוניברסיטת בר אילן גיבשו תוכנית לימודים משותפת .
תלמידים מצטיינים מהישיבה התיכונית חורב ילמדו לתואר ראשון מורחב בלימודי המזרח התיכון, כמגמה תוך כדי הלימודים התיכוניים בישיבה.
יוזמה זו צמחה מתוך ראיה חלוצית התואמת לפרופיל תלמידים אשר יהוו את חוד החנית של הציונות הדתית והחברה הישראלית. תוכנית זו תאפשר בעתיד לשלב מקבלי החלטות וגורמי השפעה במערכת הצבאית הישראלית ומערכות הביטחון השונות, אשר התחנכו בעולם התורני ובעולם האקדמי ורכשו כלים מקצועיים מתקדמים ביותר להמשך למידה אוטונומית על ידי תרגום, ניתוח ויכולת לאבחן מגמות מדיניות, כלכליות ודתיות בעולם הערבי.
תוכנית הלימוד תכשיר את המוחות הטובים ביותר במגזר התורני לאומי כך שיוכלו להשתלב ולתרום במאמץ המדיני בטחוני של ישראל.

התוכנית:

התוכנית קיבלה את אישור האוניברסיטה והמועצה להשכלה גבוהה. 
היקף הלימודים הינו לפי הדרישות האקדמיות של אוניברסיטת בר אילן. התוכנית בלווי צמוד של סגן הרקטור  פרופ' חיים טיטלבויים והצוות הניהולי של רקטור האוניברסיטה. בראש התוכנית עומד ד"ר זאב מגן ראש החוג ללימודי מזרח תיכון אשר מלווה את התוכנית באופן אישי. הלימודים ימשכו במהלך הלימודים בישיבה שלש שנים ולאחר מכן, יוכלו התלמידים לעשות השלמות בישיבות ההסדר לפי התוכנית המצורפת לעיל.
לימודי הערבית האקדמאים יתקיימו בישיבת חורב ע"י מורים מן האוניברסיטה.
תלמידי ישיבת חורב יהוו יחידה עצמאית בעלת ליווי רוחני חינוכי של הישיבה  בהתאמה  לגילם הצעיר של התלמידים ודרכה החינוכית והערכית של ישיבת חורב. התלמידים ילמדו בכיתה עצמאית בליווי ר"מ. הלימודים יתקיימו בקמפוס האוניברסיטה במכון הגבוהה לתורה. התלמידים בתוכנית זאת יהיו כפופים לכל תקנות האוניברסיטה, נהליה והוראותיה במישור האקדמי והמשמעתי.

מדדים ומשקולות:

לתוכנית כולה נקבעו מדדים ומשקולות לשם הגדרת הצלחה. לפיכך הוגדרו מספר פרמטרים כמותיים. כגון: מספר הסטודנטים בתוכנית; מספר הנושרים מהלימודים; מספר מסיימי התוכנית דהינו כמות מקבלי התואר וכדומה.
 

עלויות:

ישיבת חורב התחייבה למלוא התשלום  עבור כל משך התוכנית. חיובי שכר הלימוד של התלמידים יועברו מהישיבה ישירות לאוניברסיטה. בנוסף לסכום לעיל נושאת הישיבה בעלות לימודי השפה הערבית ולימודי השפה האנגלית של כל תלמיד בהתאמה לרמתו, נסיעות הלוך ושוב מירושלים לרמת גן, עלויות מורה מלווה והוצאות נלוות נוספות.
תלמידים הלומדים בתוכנית ישתתפו בתשלום שכר לימוד נוסף לשכר הלימוד של הישיבה התיכונית. מיותר לציין כי  ההשתתפות  בתשלום אינה מכסה את כל עלות התוכנית.


אנו מאמינים כי התוכנית מסייעת  בהצמחת דור העתיד של החברה הישראלית והציונית התורנית. בוגריה עתידים בע"ה להוות את חוד החנית על ידי התווית הדרך לדמויות מופת המשלבות תורה, אקדמיה, ערכים ואמונה לאור הצטיינות ומקצוענות.

 

נספח: 
דרישות אקדמיות עבור תואר B.A
לימודי המזרח התיכון מקצוע מורחב

תכנית הלימודים:

שנה א'

• מבוא לאסלם (2 ש"ש)
• סכסוך ישראל – ערב (2 ש"ש)
• יסודות מחקר (2 ש"ש)


שנה ב'

• מבוא לאימפריה העות'מאנית (2 ש"ש)
• איראן המהפכנית והאסלאם השיעי  (2 ש"ש)
• מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה (2 ש"ש)
• ערב הסעודית ומדינות המפרץ (2 ש"ש)
• זמן ופולחן בהלכה המוסלמית (2 ש"ש)
• קורס יסוד ביהדות (2 ש"ש)
• נשק בלתי קונבנציונאלי במזה"ת (2 ש"ש)


שנה ג'

• קורס יסוד ביהדות (2 ש"ש)
• ג'האד בעבר ובהווה – פרוסמינריון (2 ש"ש)
• הלאומיות הפלסטינית מהיווסדה ועד היום פרוסמינריון (2 ש"ש)
• כאלם ותצוף: הפילוסופיה והמיסטיקה באסלאם (2 ש"ש)
• קורס יסוד ביהדות (2 ש"ש)
• קריאת טקסטים מודרניים בערבית ( 2 ש"ש)
• שכנים רעים: סוריה ולבנון בעה"ח ( 2 ש"ש)


שנה ד'

• משטרים ואידיאולוגיות במזרח התיכון בימי הביניים ( 2 ש"ש – סמינריון)
• מצרים בעת החדשה ( 2 ש"ש)
• כלכל המזרח התיכון בעידן הגלובליזציה ( 2 ש"ש – סמינריון)
• ממנורה אחת: טקסטים קדושים יהודים ואסלאמיים ( 2 ש"ש)
• קריאת טקסטים קלאסיים בערבית ( 2 ש"ש)
• הלכה ומשפטנות אסלאמית ( 2 ש"ש – סמינריון)
• דרשות המסגד – תרגום וניתוח (2 ש"ש) פרוסמנריון


* * התכנית הנ"ל אינה כוללת 10 ש"ש בערבית אשר ילמדו בישיבת חורב  - 6 ש"ש בשנה א'  ו-4 ש"ש בשנה ב'.