הישיבה התיכונית חורב

 
 מקצוע מורחב מתמטיקה - פיזיקה


במגמה זו על התלמיד ללמוד ולהבחן במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל או 5 יח"ל.

אין במגמה זו אפשרות ללמוד מתמטיקה ברמה של 3 יח"ל.


מגמה זו תהיה בנויה מ- 5 יח"ל בפיסיקה לפי התכנית הבאה:
3 יח"ל - חשמל ומכניקה.

1 יח"ל - פיסיקה, פרקי בחירה.

1 יח"ל - פיסיקה, מעבדה.