הישיבה התיכונית חורב

כתה ח2 - הרב נחמיה כהן

ראשון  שני שלישי רביעי חמישי שישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:15
גמרא

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
תורה

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
גמרא
9:15-9:50
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא
10:10-10:55
שעת מחנך

12:00-12:45
משנה

12:55-12:45
הלכה

11:45-
א. צהרים

12:00-12:45
הלכה

11:55-12:45
משנה
11:05-11:50
נביא
12:45-13:15
א. צהרים
12:45-13:15
א. צהרים
12:15-13:00
הלכה

12:15-13:00
א. צהרים

12:45-13:15
א. צהרים
 
13:20-14:05
מתמטיקה
13:20-14:05
מתמטיקה

13:05-13:50
משנה

13:20-14:05
אנגלית

13:20-14:05
אנגלית
 
14:10-14:55
מתמטיקה

14:10-14:55
מתמטיקה

13:55-14:40
נביא

14:10-14:55
לשון
14:10-14:55
אנגלית
 
15:05-15:50
הסטוריה

15:05-15:50
אנגלית

 

15:05-15:50
מו"ט
15:05-15:50
מתמטיקה
16:10-16:55
הסטוריה

16:10-16:55
לימודי א"י

 

16:10-16:55
חינוך גופני
16:10-16:55
מו"ט
17:05-17:50
לשון
17:05-17:50
חינוך גופני

 

17:05-17:50
ספרות
17:05-17:50
ספרות