הישיבה התיכונית חורב

מגמת גיאוגרפיה

ד"ר חיים לוגסי.


                 
תוכנית לימודים מגמת גיאוגרפיה:                                                                                   

שלוש יחידות חובה
2  יח"ל בכתה י"א  גיאוגרפיה של ארץ ישראל  והמזרח התיכון
1  יח"ל בכתה י"ב enUnse

2 יח"ל בכתה יב' נושאי בחירה      

סה"כ 5 יח"ל


 

2 יחידות בחירה נושאי הלימוד במסגרת הגיאוגרפיה החבלית נושאית:

 • כדור הארץ והסביבה;
 • פיתוח ותכנון מרחבי;
 • האדם במרחב התרבותי.


מגוון תחומים ואזורים בהם עוסק המקצוע:

 • מדעי הטבע - גיאולוגיה, אקלים, גיאומורפולוגיה 
 • עולמי - ארה"ב, מערב אירופה, העולם השלישי
 • אזורי - המזה"ת
 • מדעי הרוח והחברה - גיאוגרפיה עירונית, כלכלית, פוליטית
 • מקומי - ארץ ישראל


יתרונות המגמה:

 • ציונים גבוהים
 • תוספת של 20 נקודות עבור סה"כ 5 יח"ל.
 • בסיס לעיסוק במגוון מקצועות
 • מסייע בהבנת קשר בין תהליכים שונים
 • מעניין ומרחיב את ההשכלה הכללית
 • אפשרות בחירה גדולה של נושאים


המקצוע מקנה:

 • ראייה מערכתית רב תחומית
 • הבנה של קשרי הגומלין בין חברה, כלכלה, עיור ופוליטיקה לבין התנאים הפיסיים.
 • כושר חיזוי לטווחי זמן  שונים, של אירועים ותופעות מגוונים.
 • חידושים מגוונים והתמודדות עם אתגרים חברתיים-כלכליים
 • כלי חשיבה כמותיים ומיומנויות הדרושים לניתוח בעיות
 • הבנת האקטואליה , על סמך לקחי העבר, וחיזוי טוב של העתיד.
~