הישיבה התיכונית חורב


רקע אודות התוכנית מבית ומחוץ:
 
במדינת ישראל היה קיים מאז ומתמיד מתח במפגש שבין הישן והחדש, המסורת והמודרנה, הקודש והחול. מתח זה מורגש כיום – עידן האינטרנט, הרב-תרבותיות והכפר הגלובלי – יותר מתמיד, וגורם בראש ובראשונה לחוסר יכולת לבנות קונצנזוס ערכי לדור הצעיר, ולקוטביות חברתית. קיימים אמנם מספר ניצנים של חיבור בבתי מדרש, ספרות ועשייה תרבותית, אולם על מנת לקדם את התהליכים הללו ולהפיח בהם את הלהט הדרוש יש לפנות בראש ובראשונה אל תחום החינוך.
 
פרופ' מאיר בוזגלו בהרצאה לתלמידי התכנית

מטרת התכנית
תכנית מבית ומחוץ שמה לה ליעד ראשוני לטפח עיסוק בתחום הרוח ועבודת אלוהים בקרב הישיבות התיכוניות. התכנית רואה בתלמידי ישיבות אלו פוטנציאל לאוונגרד דתי-אינטלקטואלי ומבקשת להשקיע בו משאבים ומאמץ מרבי, כאשר המטרה היא לפתוח בפני קבוצות מצטיינות של תלמידים אופקים אל עבר התרבות הכללית בהקשרים של היסטוריה, ספרות, פילוסופיה ואמנות, כחלק מהעמקת עולמם הדתי-אמוני.

הפעלת התכנית
תכנית מבית ומחוץ פועלת בישיבה התיכונית חורב החל משנת הלימודים תשע"ב. בקבוצת הלימוד משתתפים תלמידים מכיתות י"א וי"ב שמגלים עניין בתחום הרוח. את התכנית מרכזים הרב אושרי ברוך והרב עוז בלומן.


לבלוג "מבית ומחוץ" לחץ כאן>>